ODM

TSM

ผลิตสินค้าทุกชนิดโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ประกอบด้วยความรู้เชิงปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพระดับโลกร่วมกับวัตถุดิบอันหลากหลาย ภายใต้การควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล และการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด

ความเชี่ยวชาญ

วงการเครื่องสำอางระดับนานาชาติให้การยอมรับเรา –TSM ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในอุตสากรรมด้านสินค้าภายในครัวเรือน เครื่องสำอางชั้นนำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวหน้าและร่างกาย

นักวิจัยของ TSM ทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาการอันทันสมัย มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นของเราเอง ดังนั้นเราจึงสามารถบริหารจัดการและส่งมอบผลการวิจัยและทรัพยากรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย เราผสานความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้สายผลิตภัณฑ์และสูตรต่างๆ เราที่เราคิดค้นให้ดีขึ้น หลากหลายมากขึ้น TSM ส่งมอบแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่สามารถในราคาที่แข่งขันได้